logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Hoe bescherm je als ouder je kinderen tegen cyberpesten?

-

Kinderen zijn vandaag razendsnel met het internet weg, maar dat brengt helaas ook enkele gevaren zoals cyberpesten met zich mee. Gelukkige zijn er enkele dingen die je als ouder kan doen om die risico’s in te perken.

In een steeds meer digitaliserende wereld verspreidt een kwalijk fenomeen als pesten zich meer en meer van de speelplaats naar het internet. Gelukkig zijn er initiatieven zoals de ‘Week tegen Pesten’, die dit probleem aankaarten én bestrijden. Ook als ouder kan je hierbij helpen. Enkele tips.

Leer je kinderen wat wel en niet kan

Bij elk slachtoffer van cyberpesten is er ook een pestkop. En dat is ook altijd iemands kind. Je leert je kinderen hoe ze zich moeten gedragen ‘in de wereld daarbuiten’, leer hun dus ook wat niet door de beugel kan op internet.

Leer je kinderen hoe belangrijk privacy is

Toon je kinderen hoe ze hun privacy moeten beschermen. Bijvoorbeeld door hun profiel niet openbaar te maken, maar ook door niet kwistig om te springen met persoonlijke info.

Wees proactief

Leer je kinderen wat ze moeten doen als ze met pesterijen te maken krijgen. Bv. dat ze beter niet reageren op pesterijen, daar zitten veel pestkoppen net op te wachten. En toon hen hoe ze deze pestkoppen kunnen blokkeren en verwijderen uit hun contactenlijst.

Geef je kinderen vertrouwen

Vertel je kinderen dat je als ouder voor hen klaarstaat en dat ze altijd bij je terechtkunnen. Verzeker hen dat het nooit hún schuld is als ze gepest worden, en beloof dat je samen met hen naar een oplossing zal zoeken.

Hou voeling met de leefwereld

Het is als ouder zeker aan te raden om voeling te houden met de leefwereld van je kind. Leer andere ouders én leerkrachten kennen, en weet met welke vriendjes en klasgenoten ze omgaan.

Wat als het toch fout loopt?

Onderneem actie en licht de bevoegde instanties zoals school en politie in. Bewaar ook zeker de pestberichten, misschien heb je die nodig als bewijsmateriaal.

Natuurlijk hopen we dat het met deze tips nooit zover hoeft te komen, en dat jij en je kinderen gigantisch veel plezier aan het internet kunnen beleven.

Rio collection: 

Lees meer over:

/