logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Jaarlijks bekroont het Filmfestival van Oostende films van eigen bodem met Ensors. En als Telenet-klant bepaal jij mee wie de Publieksprijs krijgt. Dus: wat vind jij de beste film van het voorbije jaar? Breng snel je stem u

Alleen Eline

Regie: Hugo Van Laere

In deze feelgood film ontfermt een jonge fysiotherapeute zich over de 6-jarige Joy, die na een tragisch auto-ongeval in een revalidatiecentrum is beland. Eline beseft dat de sleutel tot het herstel Joy’s vader is: een mysterieuze zakenman die na het ongeval enkel op zijn werk gefocust is.

Baba Yega: De film

Regie: Michael Van Ostade

Eén van de vijf Baba’s verdwijnt van de aardbodem. Tijdens hun zoektocht nemen zijn vrienden het op tegen de kwaadaardige Cordelia Zen, die alle kinderen van hun ondeugendheid probeert te bestelen. 

Bad Trip

Regie: Dries Vos

Vier losers komen per ongeluk in een netelige situatie terecht: in één week tijd moeten ze een ongeziene hoeveelheid cocaïne verkopen. Een onmogelijke opdracht, die hen lijnrecht tegenover de Joodse, Turkse en Russische drugsmaffia plaatst.

Blue Silence

Regie: Bülent Öztürk

Soldaat Hakan herstelt na een trauma in het militair ziekenhuis en kampt met nachtmerries. Bij thuiskomst in Istanbul dreigt hij te verzwelgen in zijn herinneringen. Hij probeert de band met zijn ex-vrouw en dochter aan te halen, maar ook zij slepen een donker verleden met zich mee. 

Cargo

Regie: Gilles Coulier

In de ijskoude Noordzee valt een oude visser overboord en raakt in een diepe coma. Hij laat zijn 3 zonen achter met het familiebedrijf en een enorme schuldenberg. In hun zoektocht naar een oplossing worden de 3 broers tot de rand van de afgrond gedreven.

Charlie en Hannah gaan uit

Regie: Bert Scholiers

Twee praatgrage vriendinnen. Een vrijdagnacht. En ‘magische snoepjes’ waardoor lichaamsdelen kunnen praten en een psychedelisch tripje naar een parallel universum vanzelfsprekend wordt.

De buurtpolitie: De tunnel

Regie: Dennis Van Slembrouck

Terwijl De Buurtpolitie een diefstal van dynamiet uit een legerkazerne onderzoekt, wordt het korps ook geconfronteerd met klachten over grondtrillingen in een wijk. Dieren worden onrustig, mensen kunnen er niet van slapen. De agenten gaan op onderzoek en stoten op een lange tunnel...

Façades

Regie: Nathalie Basteyns en Kaat Beels

Als haar moeder haar dementerende vader verlaat, trekt Alex noodgedwongen bij hem in. Ook zij vecht met de vraag of ze gelukkig kan zijn in haar huwelijk met haar ontrouwe echtgenoot.

Moet ze net als haar ouders de façade doorbreken?

FC de Kampioenen 3: Kampioenen Forever

Regie: Jan Verheyen

DDT slaagt er op sluwe wijze in om eigenaar te worden van F.C. De Kampioenen. De Kampioenen worden vervangen door een nieuw team van jonge, getalenteerde spelers. De Kampioenen kunnen hun ploeg enkel terug in handen krijgen als ze ervoor voetballen: wie wint mag zijn ploeg ‘F.C. De Kampioenen’ blijven noemen…

Het Tweede Gelaat

Regie: Jan Verheyen 

De vriendschap tussen commissarissen Vincke en Verstuyft wordt op de proef gesteld wanneer ze een reeks gruwelijke moorden onderzoeken. Ook een overlevend slachtoffer drijft een wig tussen de vrienden wanneer Verstuyft valt voor haar charmes. En ondertussen heeft de seriemoordenaar een nieuwe prooi in het vizier...

Le Fidèle

Regie: Michaël R. Roskam

Als de mysterieuze Gigi en racepilote Bibi elkaar ontmoeten, is het liefde op het eerste gezicht. Maar Gigi heeft een geheim. En hoe meer hij dat probeert te verbergen, hoe dieper hij in de penarie geraakt en hoe meer hun liefde op de proef wordt gesteld. Gigi zal moeten kiezen. En Bibi ook. Maar hoe lang kan je vechten voor iets dat misschien al lang verloren is?

Patser

Regie: Adil El Arbi en Bilal Fallah

We volgen de waanzinnige trip van vier Marokkaanse vrienden op ’t Kiel, die ervan dromen om te leven als echte patsers: snel rijk worden en leven zoals in een videoclip of zoals Tony Montana in Scarface. Living the good life met snelle patserbakken, dikke villa's, veel bling bling en ... respect.

Resurrection

Regie: Kristof Hoornaert

Een oude kluizenaar neemt een jongeman in huis die hij halfnaakt heeft gevonden in het bos. Hoewel ze nauwelijks praten, ontstaat er toch een vriendschapsband. Tot de politie plots voor de deur staat en de oude man verneemt dat de jongen een moord heeft gepleegd.

Vele Hemels

Regie: Jan Matthys 

Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de branding voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar brede glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende eenzaamheid.

Verborgen Verlangen

Regie: Maarten Moerkerke

De uitgeverij van de broers Van Brakel zit in het slop. Wanneer ze twee manuscripten in handen krijgen, verandert alles. Ze overtuigen de auteurs om van rol te wisselen…

Zagros

Regie: Sahim Omar Kalifa

De Koerdische herder Zagros hoort dat zijn vrouw door zijn familie wordt beschuldigd van overspel. Zijn vrouw ontkent alles en vlucht met hun dochtertje van Koerdistan naar België. Overtuigd van haar onschuld gaat Zagros hen achterna om in België een nieuw leven te beginnen. Daar blijkt Havin toch niet de hele waarheid verteld te hebben. 

Helden Boven Alles

Regie: Geerard Van de Walle

Na het winnen van een snelheidsrecord met hun bouwwerk, krijgen de Helden een reischeque cadeau. Sieg boekt een luxe spa resort maar Maureen vindt het er doodsaai. Wanneer ze er alleen op uit trekt, komt ze in gevaar…

K3 love cruise

Regie: Frederik Sonck

K3 gaat mee op een cruise waar ze een optreden moeten geven. Maar tijdens de boottocht loopt er heel wat mis. En dan verschijnt uit de magische ketting van Klaasje ook nog een parelelf met toverkrachten.

Rosie en Moussa

Regie: Dorothée van den Berghe

Rosie verhuist met haar mama naar een appartement aan de andere kant van Brussel. Haar buurjongen Moussa neemt haar op sleeptouw door de hele buurt. Ze gaan samen op zoek naar Rosies papa, die al een tijdje niet meer thuiskwam...

Zooks

Regie: Kristoff en Dimitri Leue

In de wereld waarin Robin woont, is alle natuur verbannen door de koning. Op een dag verdwijnt Robins moeder tijdens een missie in het woud. Robin gaat op zoek naar antwoorden.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA/TELENET GROUP BVBA (handel drijvend onder de handelsnaam BASE), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen/Neerveldstraat 105  te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond [aan te vullen] (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van [dd/mm/jjjj] (…u) tot en met [dd/mm/jjjj] (23.59u)

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten/Telenet Group-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar [SVE1] bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op [URL wedstrijdwebsite of andere plek waar het formulier kan worden gevonden]. 

[Uitleg over de deelnameprocedure]

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zullen […] winnaars worden aangeduid. 

De winnaars zijn zij die […]. In geval van ex aequo […].

De winnaars zullen op …/…/…….. worden bekend gemaakt via […]. 

ARTIKEL 5 – De Prijs

[Uitleg over de prijs]

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via […]. 

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op [URL wedstrijdwebsite] en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. 

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

INDIEN WEDSTRIJD WORDT GEORGANISEERD DOOR TELENET - Volgende privacy disclaimer op te nemen op [URL wedstrijdwebsite], daar waar de deelnemer zijn persoonsgegevens invult:

De persoonsgegevens die je door registratie op deze wedstrijd webpagina en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0473.416.418 (hierna ‘Telenet’), verantwoordelijke voor de verwerking.

Bent je nog geen Telenet klant? Dan verwerkt Telenet je persoonsgegevens enkel voor de opvolging van de Wedstrijd, met inbegrip van de eventuele toekenning van de Prijs. Indien je graag wenst dat Telenet je persoonsgegevens gebruikt om je in de toekomst te informeren over de Telenet producten en diensten, dan kan je dat hieronder aangeven. Zodra je Telenet klant wordt, zal de verwerking van jouw persoonsgegevens onderworpen worden aan het Telenet privacybeleid, waarover je op dat moment nader geïnformeerd wordt.

Ben je al Telenet klant? Dan worden je persoonsgegevens verwerkt zoals uiteengezet in het Telenet privacybeleid[JS2] , en dit conform je privacy-instellingen (zie Mijn Telenet). We informeren je dat je ten allen tijde het recht hebt om je privacy-niveau te wijzigen en een opt-out te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, en dit volgens de procedure beschreven in het Telenet privacybeleid.

Je hebt het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Je kan deze rechten uitoefenen via Mijn Telenet (enkel voor Telenet klanten) en de Telenet-winkelpunten. In de winkelpunten dien je eerst een bewijs van je identiteit over te maken, bij voorkeur aan de hand van een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Telenet, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 Ik ben nog geen Telenet-klant en ga er mee akkoord dat Telenet mijn persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden m.b.t. de Telenet producten en diensten.

 

INDIEN WEDSTRIJD WORDT GEORGANISEERD DOOR TELENET GROUP - Volgende privacydisclaimer op te nemen op [URL wedstrijdwebsite] daar waar de deelnemer zijn persoonsgegevens invult:

De persoonsgegevens die je door registratie op deze wedstrijd webpagina en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet Group BVBA (handel drijvende onder de commerciële naam BASE), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Neerveldstraat 105, met KBO-nummer 0462 925 669 (hierna ‘BASE’), verantwoordelijke voor de verwerking.

Ben je nog geen BASE klant? Dan verwerkt BASE je persoonsgegevens enkel voor de opvolging van de Wedstrijd, met inbegrip van de eventuele toekenning van de Prijs. Indien je graag wenst dat BASE je  persoonsgegevens gebruikt om je in de toekomst te informeren over de BASE producten en diensten, dan kan je dat hieronder aangeven. Zodra je BASE klant wordt, zal de verwerking van je persoonsgegevens onderworpen worden aan het BASE privacybeleid, waarover je op dat moment nader geïnformeerd wordt.

Ben je al BASE klant? Dan worden je persoonsgegevens verwerkt zoals uiteengezet in het BASE privacybeleid[JS3] . We informeren je dat je ten allen tijde het recht hebt om een opt-out te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, volgens de procedure beschreven in het BASE privacybeleid.

Je hebt het recht BASE te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Je kan deze rechten uitoefenen via de BASE Klantenzone (enkel voor BASE klanten) en de BASE shops. In de shop dien je eerst een bewijs van je identiteit over te maken, bij voorkeur aan de hand van een kopie van de voorzijde van jee identiteitskaart.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door BASE, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 Ik ben nog geen BASE klant en ga er mee akkoord dat BASE mijn persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden m.b.t. de BASE producten en diensten.

  

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen/het gerechtelijke arrondissement Brussel.


 [SVE1]Indien actie voor kinderen : of met toestemming van de ouders of voogd indien minderjarig

Lees meer over

/