logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win tickets voor een unieke avond in de Telenet Game of Thrones pop-upbar!

-

Vanaf 14 april is het laatste seizoen van Game of Thrones exclusief te zien in Play en Play More en dit kunnen we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

We halen nog een laatste keer alles uit de kast en toveren het Antwerps restaurant Black Smoke om tot de Telenet Game of Thrones pop-upbar!

Goed nieuws dus voor wie Westeros niet alleen wil zien maar ook wil ruiken, proeven en voelen. Van woensdag 17 april tot en met zondag 19 mei kan je terecht in de GoT-popup bar (gratis en zonder reservatie).

Game of Thrones experience

Elke woensdagavond, hosten vier bekende “Throneheads” er naar eigen invulling een unieke GoT belevingsavond. Aansluitend wordt de meest recente aflevering van seizoen 8 op groot scherm vertoond.

  • Woensdag 17/04: Drinks expert Matthias Soberon leert je unieke cocktails te maken geïnspireerd op de personages en plaatsen in Game of Thrones. 
  • Woensdag 24/04: Beauty guru Sabine Peeters, leert je vlechten zoals 'The Mother of Dragons', Cersei Lannister en Sansa Stark.
  • Woensdag 08/05: Humo’s Rock Rally-laureaat Compact Disk Dummies brengt dan een dansbare cover van de Game of Thrones-soundtrack.
  • Woensdag 15/05: Stand-up comedian William Boeva brengt comedy over de serie met insiders voor de kenners.

Ben je een echte superfan en wil jij er graag bij zijn op één van deze avonden? Waag dan nu je kans, beantwoord de volgende vragen en wie weet krijg jij een duoticket voor één van deze avonden inclusief GoT-driegangenmenu.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond ‘Win tickets voor een unieke avond in de Telenet Game of Thrones pop-upbar” (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 29/03/2019 (10u) tot en met 10/04/2019 (23.59u) voor de avond van 17/04/2019. De Wedstrijd loopt van 29/03/2019 (10u) tot en met 21/04/2019 (23.59u) voor de avonden van 24/04/2019, 08/05/2019 en 15/05/2019.

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten/Telenet Group-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSC5885quLieIn4hcTUJz6TIP0GN7nTWyVusuXJ8D1n3h5u5Irw3TOPktioWsNZbhGLMTymxdLzQ4&CONTEST=201903_GoT

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zullen voor elk van de 4 avonden 1 winnaar worden aangeduid. In totaal zijn er 4 winnaars.

De winnaars zijn zij die de wedstrijdvragen correct hebben beantwoord en de schiftingsvraag zo dicht mogelijk hebben benaderd.

De winnaars van de avond van 17/04/2019 zullen op 10/04/2019 worden bekend gemaakt via telefoon. De winnaars van de avonden van 24/04/2019, 08/05/2019 en 15/05/2019 zullen vanaf 22/04/2019 worden bekend gemaakt via telefoon. 

ARTIKEL 5 – De Prijs

Elke winnaar krijgt een duoticket voor een avond naar keuze in de Telenet Game of Thrones pop-upbar op één van volgende data: 17/04/2019, 24/04/2019, 08/05/2019 of 15/05/2019. Dit duoticket geeft recht op een Game of Thrones drie-gangenmenu, een showcase van de ambassadeur van de avond en een screening van de laatste nieuwe Game of Thrones aflevering.

  • Woensdag 17/04: Drinks expert Matthias Soberon leert je unieke cocktails te maken geïnspireerd op de personages en plaatsen in Game of Thrones. 
  • Woensdag 24/04: Beauty guru Sabine Peeters, leert je vlechten zoals 'The Mother of Dragons', Cersei Lannister en Sansa Stark.
  • Woensdag 08/05: Humo’s Rock Rally-laureaat Compact Disk Dummies brengt dan een dansbare cover van de Game of Thrones-soundtrack.
  • Woensdag 15/05: Stand-up comedian William Boeva brengt comedy over de serie met insiders voor de kenners.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via mail. 

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSC5885quLieIn4hcTUJz6TIP0GN7nTWyVusuXJ8D1n3h5u5Irw3TOPktioWsNZbhGLMTymxdLzQ4&CONTEST=201903_GoT en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. 

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Lees meer over:

/

Welcome to Snap! | Snap!

Snap!

Telenet uit eerste hand

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.