logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

BeCode: Duurzame partnerships voor duurzame resultaten

-

BeCode & Telenet zijn partners in crime. Samen met spelers uit het middenveld, de overheid en het bedrijfsleven geven we kanszoekende jongeren de mogelijkheid hun digitale vaardigheden en ondernemerstalent aan te scherpen.

Grote vraag naar ICT vaardigheden

De Digital Economy and Society Index (DESI) vestigt de aandacht op de problematiek rond digitale vaardigheden in ons land. Hoewel België in 2016 het Europees koppeloton mee aanvoert op het vlak van connectiviteit, zijn we slechts een middenmoter wat betreft menselijk kapitaal en digitale vaardigheden.
Er moet dan ook snel iets veranderen: de Belgische arbeidsmarkt kreunt nu al onder het tekort aan werknemers met een ICT- of STEM-profiel. Als we niets ondernemen zullen er tegen 2020 maar liefst 30.000 openstaande vacatures zijn die niet ingevuld raken. Ook bij Telenet ervaren we dit: zowat de helft van onze openstaande functies vraagt om een ICT- of STEM-profiel. Maar technische profielen zijn schaars. Het invullen van de vacatures is dan ook geen sinecure.

 

BeCode: strijden tegen jeugdwerkloosheid door digitale vaardigheden te boosten

BeCode gaat alvast de uitdaging aan. Als professionele codeerschool voor jongeren speelt BeCode niet alleen in op de groeiende vraag naar personen met uitstekende digitale vaardigheden, maar biedt het ook een antwoord op de jeugdwerkloosheid. In België bedraagt deze 23% en treft in de grootsteden zelfs 26,5% van de jongeren. Er zijn dus nog heel wat jongeren met potentieel maar met soms wat minder kansen die dankzij BeCode hun talent een extra boost kunnen geven. BeCode is geïnspireerd op het Franse project Simplon.co dat de voorbije vier jaren erg succesvol is gebleken: sinds de opstart heeft Simplon.co al 880 mensen opgeleid en maar liefst 80% van hen vond dé IT-job die ze wilden! Dat klinkt alvast veelbelovend.

 

Samen sterk

BeCode heeft zeker kans op slagen, al blijft de uitdaging groot: een professionele codeerschool opstarten, een permanente instroom van jongeren verzekeren én – na de opleiding - ook een succesvolle uitstroom naar de arbeidsmarkt verwezenlijken…
Het is een grote opgave die vraagt om een structurele aanpak en om een nauwe samenwerking met de verschillende stakeholders. Om impact te genereren is het belangrijk dat BeCode gedragen wordt door verschillende, complementaire partners uit het middenveld, de overheid en het bedrijfsleven. Duurzame partnerships leiden immers tot duurzame resultaten.

 

Goed omringd

BeCode is op dat vlak alvast goed gestart in Brussel dankzij een partnership met MAKS vzw die heel wat ervaring heeft in de begeleiding en vorming van kanszoekende jongeren in Kuregem.
Dat BeCode ook een vaste stek krijgt in het gloednieuwe BeCentral, een open platform met digitale labs, les-en ontmoetingsruimtes en werkplekken voor start-ups in het Brussels Centraal Station, betekent een extra boost. Bij BeCentral kan er immers een kruisbestuiving ontstaan tussen verschillende digitale vormingsinitiatieven. Misschien zijn er wel BeCode studenten die als coach aan de slag kunnen bij CoderDojo Belgium, een vrijwilligersnetwerk dat kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar spelenderwijs leert programmeren. Als partner van het eerste uur van zowel BeCode als CoderDojo Belgium, kunnen we dit bij Telenet alleen maar aanmoedigen. Andere BeCode studenten vinden misschien de weg naar Le Wagon dat ook professionele coding en programming sessies zal organiseren in BeCentral en actief inzet op het inschakelen van studenten in de start-up community.

Succesvol naar een eerste job

Het uiteindelijke succes van BeCode zal gemeten worden door het aantal studenten dat doorstroomt naar de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn opnieuw sterke partnerships nodig. Naast een nauwe samenwerking met de publieke arbeidsbemiddelingsorganisaties zoals Actiris, Forem en VDAB, kunnen ook privébedrijven hier een belangrijke rol spelen door bv. stageplaatsen aan te bieden.

Bij Telenet voeren we een inclusief HR-beleid en geven kanszoekende jongeren met de juiste motivatie en attitude graag een eerste werkervaring. We werken samen met VDAB en Actiris voor selectie en rekrutering, we organiseren samen met Syntra opleidingstrajecten en begeleiden jonge werknemers met weinig ervaring ‘on the job’ om hun vaardigheden te versterken. Ook andere bedrijven investeren actief in een inclusief rekruteringsbeleid en zijn zo potentieel sterke partners voor BeCode.

In onze globale kenniseconomie is investeren in menselijk kapitaal meer dan ooit noodzakelijk.
Via duurzame partnerships kunnen we duurzame resultaten bereiken die een echt verschil maken voor jongeren met veel talent en goesting, maar met nog te weinig kansen.

 

Bent u de volgende partner in crime van BeCode?

Ineke Rampart
Corporate Affairs Director
Telenet