logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Cyberpesten, hoe pak je dit aan?


Internet en nieuwe media kunnen de leefwereld van onze kinderen en jongeren enorm verrijken. Maar jammer genoeg is 'cyberpesten' door de populariteit van deze technologieën ook een gegeven. Hoe pak je dit aan?

Pesten is een fenomeen van alle tijden. Recent onderzoek wees uit dat ongeveer 20 % van de jongeren in het voorbije jaar het slachtoffer werd van pesterijen. Vaak gaat het om "klassiek" pesten, maar toch zien we ook meer en meer kinderen die het slachtoffer worden van 'cyberpesten'. Het gewone pesten zet zich jammer genoeg, ook regelmatig voort via internet of gsm.

Willen we dit fenomeen zoveel mogelijk voorkomen, dan is er grote nood aan preventie. Hierin kan iedereen een belangrijke rol spelen: ouders, leerkrachten, professionelen die met jongeren werken en ook telecomoperatoren hebben hun steentje bij te dragen. Telenet neemt dit serieus en wil een grote rol spelen in het ondersteunen van de preventieactiviteiten. Dit doen ze door in samenwerking met Child Focus en Liberty Global onder andere het ‘Veilig Internet Gezinspakket’ te ontwikkelen en mee te werken aan de promotie van de Child Focus-hulplijn rond veilig internetten.

Hoe kan je cyberpesten vermijden?

Op de website van Click Safe vind je heel wat nuttige tips. Als ouder is het vooral belangrijk om je kind goed in te lichten. Probeer om op een positive manier te praten over verantwoord en veilig internetten.

  • Zorg dat je weet waar je kind mee bezig is. Toon interesse voor zijn of haar online activiteiten. Je zal zelf ook veel leren van hen. Door met je kind op een leuke manier hierover te praten, creeër je een sfeer van vertrouwen waarin je kind sneller naar jou toe zal komen als het problemen heeft.  
  • Zet de computer in een gemeenschappelijke ruimte, zoals bijvoorbeeld de woonkamer. Kinderen en jongeren zijn voorzichtiger als ze weten dat er een oogje in het zeil gehouden wordt.

Wat kan je doen als je kind slachtoffer is van cyberpesten?

Als ouder is het in de eerste plaats belangrijk dat je rustig blijft en probeert om de situatie goed te begrijpen. Neem je kind serieus. Vaak helpt het om niet te reageren op haatberichten. Dan is de lol er voor de pester er snel af. Toon aan je kind hoe het gebruik kan maken van de verschillende technische mogelijkheden: op sociale media kan je je profiel laten blokkeren voor bepaalde personen. Op publieke sites zoals Ask.fm kan je pestgedrag ook melden aan de moderator. Breng eventueel ook de leerkracht of iemand anders die een bemiddelende rol kan spelen op de hoogte. Deze persoon kan dan helpen om de situatie te bespreken met de pester. In ernstige gevallen, kan de lokale of federale politie ingeschakeld worden. Hiervoor is echter 'bewijsmateriaal' nodig. Leer kinderen dan ook hoe ze een conversatie kunnen opslaan of printscreens kunnen maken

Op de preventiewebsite van Child Focus, www.clicksafe.be, vind je nog andere nuttige tips en video’s.

Waar kan je terecht? 

Als je vragen hebt over cyberpesten of veilig internetten of als je gewoon je verhaal kwijt wil, neem dan contact op met Child Focus. Je kan Child Focus contacteren via mail, een online meldingsformulier, per telefoon (op 116 000) of sms (via 0470/ 44 44 00). Alle details vind je op clicksafe.be/helpline/nl_BE. Oproepen worden discreet behandeld door gespecialiseerde consulenten van Child Focus die samen met de melder op zoek gaan naar een antwoord of oplossing. 

Met deze tips hoop, ik je op weg geholpen te hebben voor een zo pestloos schooljaar.

Astrid

 

Rio collection: 

Lees meer over:

/