logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Met je kids naar Piet Piraat?


Wil je samen met Piet Piraat en zijn kornuiten de mysterieuze geheimen van het eiland Comino ontdekken? Doe dan mee met onze wedstrijd en maak kans om als eerste naar de nieuwste Piet Piraat film te gaan.

Piet Piraat droomt ervan om lid te worden van de Dappere Piraten Club, waar tot nu toe slechts 3 piraten lid van zijn. Om lid te kunnen worden van deze club moet Piet Piraat 3 opdrachten volbrengen: een zwaard veroveren, een schat vinden én een echt zeemonster verslaan. Aan de eerste twee voorwaarden heeft hij al voldaan in een vorig avontuur. Een zeemonster verslaan, dat is een ander paar mouwen… Samen met zijn scheepsmaatjes Berend Brokkenpap, Steven Stil en Stien Struis reist Piet Piraat naar het exotische Comino. Bij aankomst in dit havenstadje blijkt dat bijna alle inwoners gevlucht zijn voor een gevaarlijk zeemonster.

Wil jij weten of Piet Piraat het zeemonster zal verslaan? Doe dan mee met onze wedstrijd en maak kans om als eerste naar de nieuwste Piet Piraat film te gaan. Speciaal voor onze Telenet-klanten geven we 900 tickets weg voor de avant-première van Piet Piraat en het Zeemonster op woensdagnamiddag 19 juni in Metropolis Antwerpen. Voor 20 piraatjes hebben we nog een extra verrassing: zij mogen na de film naar het exclusieve premièrefeestje! Doe mee tot woensdag 12 juni 23u59. Op donderdag 13 juni laten we je weten of je gewonnen hebt.

 

 

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Avant-première Piet Piraat en het Zeemonster"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2
Deelname aan de "Piet Piraat" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3
De wedstrijd loopt van 07/06/2013 tot 12/06/2013, 23u59. Bij deze wedstrijd vallen tickets te winnen voor de avant-première van Piet Piraat en het Zeemonster. Er zullen 900 tickets te winnen zijn. 20 Winnaars krijgen een VIP ticket dat na de film toegang geeft tot het premièrefeestje. De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigen binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Wie maakt kans op tickets voor de avant-première van Piet Piraat en het Zeemonster op woensdag 19 juni?

Deze wedstrijd is exclusief voor Telenet-klanten. Alle Telenet-klanten kunnen hun kans wagen om max. 6 filmtickets te winnen voor de avant-première van Piet Piraat en het Zeemonster. 

Win je? Dan mag je naar een avant-première van Piet Piraat en het Zeemonster in Metropolis Antwerpen.

2. Hoe laat moet ik op de avant-première zijn en wat moet ik meebrengen?

 

- De avant-première van Piet Piraat en het Zeemonster vindt plaats op woensdag 19 juni

 

- Wij ontvangen je graag aan de Telenet-onthaalbalie in Metropolis Antwerpen

 

- Om 14 uur start het programma

 

3. Hoe maak ik kans op gratis tickets voor de avant-première van Piet Piraat en het Zeemonster?

- Surf tussen 7 juni en 12 juni (23.59 uur) naar www.telenet.be/snap

- Meld je aan met je Telenet-klantennummer en je e-mailadres

Tip: je vindt je Telenet-klantennummer in de e-mail die je daarover kreeg of bovenaan op je Telenet-aanrekening

- Beantwoord de wedstrijdvraag en een schiftingsvraag

- Kies je het aantal tickets dat je wenst (max.6)

- Op 13 juni krijg je van ons een e-mail. En je ontdekt of jij naar de avant-première mag gaan kijken

 

4. Kan ik extra tickets bestellen voor dezelfde film?

Nee, we geven per winnaar max. 6 tickets weg. We willen zo veel mogelijk klanten gelukkig maken. Daarom kun je helaas geen extra filmtickets bestellen.

 

5. Er gaat iets mis als ik mijn Telenet-klantennummer of postcode ingeef. Wat nu? 

Iets mis…

- met je Telenet-klantennummer? Bekijk waar je je klantennummer terugvindt

- met je postcode? Heb je op meerdere adressen een Telenet-abonnement? Probeer dan ook de andere postcode(s)

- bij het versturen? Probeer het opnieuw

 

6. Kan ik meerdere keren meedoen met mijn klantennummer?

Nee, we willen zo veel mogelijk klanten gelukkig maken. Hierdoor kun je per klantennummer dus ook maar 1 keer deelnemen aan de actie.

 

7. Ik ben pas Telenet-klant, maar kan toch niet aanmelden met mijn Telenet-klantennummer of postcode. Wat nu? 

Klanten die na 6 juni 2013 Telenet-klant werden, kunnen helaas niet deelnemen. Maar niet getreurd, er volgen zeker nog andere leuke Telenet-klantenacties. Hou je mailbox in de gaten.

 

8. Ik heb op 13 juni geen e-mail gekregen en weet niet of ik gewonnen heb. Wat nu?

Neem zeker een kijkje bij je spam. Want alle deelnemers krijgen van ons een e-mail, gewonnen of niet.

 

9. Ik heb tickets voor de avant-première van Piet Piraat en het Zeemonster, maar ik kan zelf niet meer gaan. Mag ik ze doorgeven?

Ja, je mag jouw tickets doorgeven aan je vrienden of familie. Maar je mag ze niet verkopen.

 

10. Waar kan ik parkeren?

Parking aan Metropolis Antwerpen is gratis.