logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

1500 duotickets te winnen voor '14-'18


’14-‘18, de Studio 100 musical, wordt een ongezien spektakel! En jij kan hier een duoticket voor winnen. 

De cast is zo indrukwekkend dat ik de acteurs zelfs niet allemaal kan opsommen. Jelle Cleymans, Free Souffriau, Louis Talpe, Maaike Cafmeyer, Jonas van Geel, er komt geen einde aan... Samen brengen ze een verhaal over gewone mensen die strijden tegen het brute geweld van de oorlog. Hun voornaamste wapens zijn humor, hoop, vriendschap, en natuurlijk kan ook de liefde niet ontbreken.

Rijdende tribune

Ik kan het me amper voorstellen, maar alle toeschouwers gaan in een rijdende tribune zitten. De tribune geeft het gevoel dat je je op een immense filmset bevindt. Als de soldaten in de mist zitten, zullen jullie in de mist zitten. Links van jullie, rechts van jullie, voor jullie neus, overal zal er actie zijn.

Kom het zelf beleven

Wil je al die actie en emoties van dichtbij ervaren? Ben je Telenet-klant? Beantwoord dan onderstaande prijsvraag tot en met 31 maart. Misschien win jij dan een van de 1500 duotickets voor '14-'18. Er is gratis parking voorzien, en we ontvangen jullie met een welkomstdrankje. Op 2 april sturen we alle deelnemers een e-mail. Hou je mailbox dus in de gaten.

 

Het juiste antwoord op de schiftingsvraag ‘Hoeveel kogels worden er geschoten tijdens elke voorstelling’ was 100.

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1

TELENET, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (verder de Organisator genoemd), organiseert een actie rond de spektakel musical ‘14-18’ van Studio 100 in de Nekkerhal, Mechelen.

ARTIKEL 2 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze actie. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van dit reglement.

ARTIKEL 3 

De Telenet-klanten, met een klantennummer uiterlijk op 25 maart 2014 kunnen deelnemen aan deze actie. Telenet-personeelsleden, Telenet- verkopers en zij die hebben deelgenomen aan de organisatie van deze actie kunnen helaas niet deelnemen.

ARTIKEL 4

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

ARTIKEL 5 

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer 1) een antwoord geven op de kennisvraag en 2) een antwoord invullen op de schiftingsvraag.

De wedstrijd loopt van 27/03/2014 (10 u) tot en met 31/03/2014 ( 23.59 u) op http://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/1500-duotickets-te-winnen-voor-14-18.

Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen en dus ook slechts één keer winnen.

De winnaars zijn zij die 1) de kennisvraag correct beantwoorden en 2) de schiftingsvraag correct beantwoorden of het meest correcte antwoord benaderen.

ARTIKEL 6 

De organisator behoudt zich het recht  voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. 

ARTIKEL 7 

Er worden 1.500 duo tickets uitgedeeld. 600 duo-tickets voor de voorstelling op 18 april 2014 om 20.30u. 900 duo-tickets voor de voorstelling op 14 juni 2014 om 17u ( gekozen datum van de voorstelling kan nadien niet worden gewijzigd).

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald, worden geruild tegen een andere prijs.

De prijzen kunnen worden doorgegeven, echter niet worden doorverkocht! ( gekozen datum van de voorstelling kan nadien niet worden gewijzigd). Doorverkochte tickets zullen ongeldig gemaakt worden.

ARTIKEL 8

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 9

Iederen deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam als deelnemer aan de wedstrijd op gelijk welk mediakanaal en verzaakt aan alle rechten daarmee verband houdend. 

ARTIKEL 10

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

Elke klacht in verband met huidig wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de Organisator zijn onherroepelijk.

ARTIKEL 11

Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. De beslissing is onherroepelijk en zonder verhaal.

 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Spektakel Musical `14-‘18

Wat houdt de actie in?

Op vrijdag 18 april (20u30) en zaterdag 14 juni (17u00) reserveert Telenet een voorstelling van de musical `14-‘18  van Studio 100 in de Nekkerhal, Mechelen. Speciaal voor onze klanten verdelen we 1.500 duo-tickets om te genieten van dit unieke spektakel.

Wie kan meedoen en hoe?

Telenet-klanten kunnen tussen 27 maart (10u) en 31 maart (23u59) meedoen op http://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/1500-duotickets-te-winnen-voor-14-18

-       Wat nodig? Klantennummer, e-mailadres en postcode

-       Wat doen? een kennisvraag en een schiftingsvraag beantwoorden. Geef welke data je beschikbaar bent om naar de voorstelling te gaan: vrijdag 18 april, zaterdag 14 juni of beide.

-       Hoeveel tickets? 2 gratis tickets per winnende klant

-       Hoe weten of ze gewonnen hebben? Op 2 april krijgen zowel de winnaars als de verliezers een e-mail

1.   Wie maakt kans op tickets voor de Spektakel musical `14-`18?

Deze wedstrijd is exclusief voor Telenet-klanten. Alle Telenet-klanten kunnen hun kans wagen op een gratis duoticket voor spektakel musical `14-`18. Dit door deel te nemen tussen 27 maart (10u) en 31 maart (23u59) op http://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/1500-duotickets-te-winnen-voor-14-18

2.   Hoe maak ik kans op gratis tickets voor spektakel musical `14-`18?

Tip: je vindt je Telenet-klantennummer in de e-mail die je daarover kreeg of bovenaan op je Telenet-aanrekening

  • Beantwoord de kennisvraag en een schiftingsvraag
  • Geef aan welke data je beschikbaar bent om naar de voorstelling te gaan (18 april om 20.30u, 14 juni  om 17u, of beide). Op basis van de beschikbare data die je hebt opgegeven worden winnaars vastgelegd. Aan de hand van de schiftingsvraag worden dan eerst de winnaars bepaald van 18 april. Nadien worden de winnaars van 14 juni bepaald.
  • Op 2 april krijg je van ons een e-mail. En ontdek je of jij ook kan genieten van de musical.

3.   Wij willen graag met meer dan 2 personen naar `14-`18. Kan ik extra tickets bestellen?

Meer dan 2 tickets winnen is helaas niet mogelijk, want we willen zoveel mogelijk Telenet-klanten gelukkig maken.

4.   Ik was te laat om mee te doen met de wedstrijd. Kan ik alsnog tickets bestellen?

Neen, alle tickets worden verdeeld aan de winnaars van de wedstrijd. Nadien extra tickets bijkopen is helaas niet mogelijk.

5.   Ik ben Telenet-klant, maar op de website staat dat mijn inloggegevens (klantennummer/postcode) niet geldig zijn. Hoe kan dat?

  • Wanneer je Telenet-klant geworden bent na 25 maart 2014 kan je helaas niet deelnemen aan de wedstrijd. Bij aanvang van de wedstrijd was je nog geen Telenet-klant en was je dus nog niet in ons klantenbestand opgenomen.
  • Wanneer je tussen 26 maart en 31 maart verhuisd bent, zul je er op moeten letten dat je jouw oude postcode ingeeft. Bij aanvang van de wedstrijd stond je immers bij Telenet nog gekend op je oud adres.

6.   Hoeveel keer kan ik deelnemen aan de wedstrijd?

Gedurende de periode van de wedstrijd (27 maart 10u -31 maart 23u59), kan elke klant 1 keer meespelen.

7.   Wanneer weet ik of ik gewonnen heb?

Zowel de winnaars als diegenen die naast de prijs grepen, ontvangen een e-mail op 2 april.

8.   Kan ik na deelname aan de wedstrijd, mijn voorkeur voor de datum van de voorstelling nog aanpassen?

Neen, na deelname kan je je opgegeven datum niet meer wijzigen.

9.   Ik heb geen e-mail ontvangen, hoe weet ik of ik gewonnen heb?

Alle deelnemers ontvangen een mailtje op het mailadres dat ze hebben opgegeven bij registratie op http://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/1500-duotickets-te-winnen-voor-14-18. Vind je je mail niet meteen terug? Kijk zeker even je spamfolder na. Mocht je toch geen mail hebben ontvangen, contacteer dan de Telenet-klantendienst. We kijken voor je na of je gewonnen hebt. Zoja, krijg je instructies op welke manier je je tickets ter plaatse kan afhalen.

10. Ik heb een e-mail ontvangen en mijn tickets geprint, maar ik ben ze kwijt. Wat nu?

Je kunt de tickets die je via e-mail ontving, opnieuw printen. De tickets worden aan de ingang gevalideerd.

11.  Hoe ontvang ik mijn tickets?

  1. Indien je gewonnen hebt, krijg je een mailtje met daarin jouw e-tickets.
  2. De tickets print je af en neem je mee naar de Nekkerhal zodat ze gescand kunnen worden.

12.  Moet ik mijn e-ticket afprinten?

Ja, de tickets die je via e-mail ontvangt moet je afprinten en meenemen naar de Nekkerhal.

13. Ik heb tickets voor de musical `14-`18, maar ik kan zelf niet meer gaan. Mag ik ze doorgeven?

Ja, de tickets kunnen worden doorgegeven aan vrienden of familie, echter niet worden doorverkocht!

Doorverkochte tickets zullen ongeldig gemaakt worden.

14. Is de voorstelling ook geschikt voor kinderen?

De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 14 jaar.

15.  Hoe geraak ik aan De Nekkerhal? Is er parking?

  • De musical gaat door in De Nekkerhal, Mechelen. Indien je gewonnen hebt vind je alle info in de e-mail.
  • Indien je met de auto komt kan je alvast gebruik maken van de bezoekersparking

16.  Hoe lang duurt de voorstelling? Is er pauze voorzien?

De voorstelling duur zo’n 100 minuten. Er is geen pauze voorzien.

Lees meer over:

/