logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Beleef je eigen Django Unchained avontuur

-

Yihaaa!! Loop jij wel eens rond met cowboyboots? Ben jij een echte paardenliefhebber? Of droom je nog steeds van een leven als Lucky Luke? Misschien helpt Django Unchained je dan wel aan een heus Western-weekend!

  • Beelden: Copyright Sony

Quentin Tarantino heeft het nog maar eens gedaan. De excentrieke regisseur van Pulp Fiction en Inglourious Basterds maakte met Django Unchained een nieuw controversieel en Oscarwinnend meesterwerk. Tarantino gaat, zoals altijd, geen taboe uit de weg en tackelt deze keer het thema van de slavernij in de Verenigde Staten.

Django Unchained: de film 

Zijn film gaat over twee slaven, de geliefden Django en Broomhilda, die verkocht worden aan verschillende eigenaren. Een premiejager bevrijdt Django en samen starten ze een zoektocht naar Broomhilda. Onderweg komen ze bij Calvin Candie terecht, een meedogenloze plantage-eigenaar die berucht is om de vreselijke slavenpraktijken die hij erop nahoudt.

De film werd bedolven onder de positieve kritieken, kaapte twee Oscars weg (Beste Bijrol en Scenario), groeide uit tot de grootste kaskraker van Tarantino en staat bol van de legendarische vertolkingen, o.a. Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx en Samuel L. Jackson. Heb je de film nog niet gezien? Je kan Django Unchained nu bekijken op je TV en/of je PC in de TV-theek in Film à la carte.

Western Weekend

Net zoals de wereldvermaarde acteurs in Django Unchained, kan ook jij meespelen in een heus Western-avontuur. In samenwerking met Sony stuurt Telenet immers 1 klant op een avontuurlijk Western-weekend, inclusief ontbijt en een paardentocht voor 2 personen in Don Diego Ranch. Grijp je naast het zadel, dan hebben we nog een pak prijzen voor je klaarliggen: comicbooks, T-shirts en posters van Django Unchained. Plaats dus die cowboyhoed op je kruin en geef een correct antwoord op volgende vraag.

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Django Unchained"

Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet". Artikel 2 Deelname aan de "Django Unchained" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen. Artikel 3 De wedstrijd loopt van 16/05/2013 tot 16/06/2013. Bij deze wedstrijd vallen er verschillende prijzen te winnen. Er is 1 winnaar voor het Western Weekend, 10 winnaars van het comicbook Django Unchained, 5 winnaars van een Django Unchained T-shirt en 25 winnaars van een Django Unchained poster. De winnaars zijn diegenen die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6. Artikel 4 De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigen binnen de week na het einde van de wedstrijd. Artikel 5 Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal. Artikel 6 In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Artikel 7 De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. Artikel 8 De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren. Artikel 9 Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen. Artikel 10 Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Artikel 11 Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen. Artikel 12 De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Lees meer over: