logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Beleef je eigen Hangover avontuur in Las Vegas!

-

Ben jij een absoluut fuifbeest? Is The Hangover een verfilming van jouw weekendje uit? Dan wil jij vast ook wel eens zo’n avontuurtje in Las Vegas beleven? Dat kan, doe snel mee met onze absolute topwedstrijd!

Doldwaas avontuur

Bradley Cooper, Zach Galifianakis en Ed Helms beleefden in de drie The Hangover films het ene knettergekke avontuur na het andere. Het begon natuurlijk allemaal met hun eerste doldwaze, hilarische uitspattingen in Las Vegas. Heb jij toen ook zo genoten van hun wilde avonturen? Let dan zeker even goed op, want we geven jou de kans om het Hangoveravontuur van de film misschien wel te overtreffen!

Kan jij Las Vegas aan?

Denk jij de ultieme fuifvogel van Vlaanderen te zijn? Durf jij het aan om 4 dagen in Vegas door te brengen tussen al die verleidelijke en spannende verlokkingen? Dan moet jij zeker meedoen aan onze heuse The Hangover Part III topwedstrijd. We geven zomaar even een 4-daagse trip voor twee personen weg naar Las Vegas, inclusief vlucht en hotel, partybus, en een spectaculaire ‘tandem freefall’ en ‘SkyJump’ met polscamera. En, vergeet zeker niet, ‘what happens in Vegas, stays in Vegas’.

The Hangover Part III kan je nu opvragen in Film à la carte in de TV-theek op je TV en op yelotv.be op je PC.

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Wedstrijd The Hangover Part III"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2 
Deelname aan de "The Hangover Part III " wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. De deelnemer moet minstens  21 jaar zijn.

Artikel 3 
De wedstrijd loopt van 02/10/2013 tot 02/11/2013. Bij deze wedstrijd valt 1 trip naar Las Veags voor twee personen te winnen, inclusief vlucht en hotel. Er zal 1 winnaar zijn. De winnaar is diegene die de wedstrijdvragen correct beantwoordt en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4 
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigen binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5 
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7 
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8 
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9 
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10 
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11 
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12 
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Lees meer over:

/