logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Ontvang jij graag een uniek Valentijnskaartje van de enige echte Musketon?

Of wil je je geliefde, mama of collega graag verrassen met een uniek kaartje? Geef dan hier je eigen adresgegevens op, maak een keuze uit één van de coole designs (of bestel ze allebei!) en Telenet stuurt het kaartje naar je op. Je kan er nadien zelf nog een boodschap opschrijven en het aan de persoon bezorgen die jij wenst. Of je kan het zelf bijhouden, de keuze is aan jou! Je kan t.e.m. 5 februari je bestelling doorgeven zodat je het kaartje op tijd ontvangt.

Let op! Als je rechtstreeks het adres van je bestemmeling opgeeft zal er géén persoonlijke boodschap opstaan.

Wil je graag een gepersonaliseerd kaartje van Musketon? Kom dan op 14 februari langs in de Flagship Store in Antwerpen, Meir 6, en laat je eigen persoonlijk Valentijnskaartje tekenen door Musketon!

 

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

  1. Actie geldig van 2 februari 2018 om 9u00 tot 5 december 2018 om 23u59 voor Telenet-klanten.
  2. Het loutere deelnemen aan deze actie houdt de aanvaarding van de huidige actievoorwaarden in zonder enig voorbehoud.
  3. Eén bestelling per klantennummer.
  4. Telenet kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook (zoals, maar niet beperkt tot, een slecht gedrukt of laattijdig verzonden valentijnskaartje), behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Telenet.
  5. De afbeeldingen op het valentijnskaartje zijn afkomstig van auteur Musketon en Ship of Fools.

Bij het aanvragen van een valentijnskaartje op https://snap.telenet.be/telenet-trakteert/artikel/bestel-gratis-2-musketon-valentijnskaartjes deelt de gebruiker aan Telenet persoonsgegevens mee, die zullen worden opgenomen in de bestanden van  Telenet.

Telenet BVBA, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, verantwoordelijke, verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacywet”) en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de gebruiker dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De gebruiker erkent en aanvaardt verder dat de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor de opvolging van de actie en, behoudens verzet van de gebruiker, dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden en direct marketing door Telenet. Bovendien gaat de deelnemer er mee akkoord dat Telenet zijn/haar persoonsgegevens kan doorgeven aan derden, doch louter en alleen voor de uitvoering van deze actie.

De gebruiker beschikt, conform de Privacywet, ten allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van verzamelde persoonsgegevens en op verzet tegen verdere verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van direct marketing. De gebruiker oefent zijn/haar rechten uit door contact op te nemen met de klantendienst van de Organisator.

Voor meer informatie m.b.t. het aanwenden van uw persoonsgegevens: ga naar www.telenet.be/algemenevoorwaarden (art. 12) en bekijk ook onze privacy policy op www.telenet.be/privacy

 

Telenet bvba, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, BTW BE0473.416.418, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen


 

Lees meer over

/