logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

De PRIME Drive In Movies: da's film en zomer in één.


Een groot scherm, je beste vrienden in de auto en Sandra Bullock die uit de radio schalmt. Da's pas zomer voor een filmfan. Ook zin in een avondje drive-in movie? Wij trakteren 300 PRIME-kijkers op een plaats voor vier!

Wat

PRIME Drive In Movies

Waar

Utopolis Mechelen

Wanneer

09/07/2013 20:00u

1 juli dat is vakantie en tijd voor frisse cocktails, festivalweides, massa’s zon en chillen op het strand. Maar zomer of niet, ook film blijft bij mij op de agenda. Toppers wil ik sowieso niet missen en is het té warm, dan zoek ik binnen graag de koelte op om een filmpje mee te pikken. 

Nu, het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, voor een echte drive-in sta ik ook als eerste in de rij, jij niet? 

Wel, heb jij PRIME in huis, dan is dit je kans. Want op dinsdagavond 9 juli mogen 300 PRIME-abonnees Utopolis Beach in de Mechelese Nekker oprijden om er vanuit hun wagen te genieten van de zonsondergang en Sandra Bullock. In de actiekomedie The Heat speelt ze een vrouwelijke agente die achter een gevaarlijke drugsbaron aangaat. Een crimineel goede komedie! 

Wil je dit niet missen, zet jezelf dan in de driver’s seat en rij in vijfde vitesse door de wedstrijdvraag! 

Voor de rest van de zomer staan The Dark Knight Rises, Brasserie Romantiek, The Hobbit: An Unexpected Journey en zoveel meer bij PRIME op het programma!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement “PRIME Drive In Movies”

 

Artikel 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

 

Artikel 2

Deelname aan de "PRIME Drive InMovies " wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn.

Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

 

Artikel 3

De wedstrijd loopt van 1 juli 2013 tem 4 juli 2013. We geven in totaal 300 tickets weg voor 1 filmvertoning in de Coca-Cola Drive In Movies @ Utopolis Beach op het Recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Er zullen 300 winnaars zijn die elk maximaal 3 personen mogen meebrengen.

 

Artikel 4

  • De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig).
  • De winnaar wordt verwittigen binnen de week na het einde van de wedstrijd.

 

Artikel 5

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

 

Artikel 6

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

 

Artikel 7

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

 

Artikel 8

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

 

Artikel 9

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen.

Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van

eventuele foute vermelding aan te vragen.

 

Artikel 10

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

Artikel 11

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

 

Artikel 12

De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

 

Lees meer over:

/ /