logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Ga jij met Bobo kamperen?


Weet jij hoe het beste vriendje van Bobo heet? Dan mag je misschien wel samen met hun tweetjes een middag gaan kamperen. En je broertjes en zusjes mogen ook mee!

Snuffelsnuit Bobo en zijn ‘best bunny’ gaan samen kamperen met de tent. De twee pluizige vrienden willen heel graag de kampeerbeker van Radio Wortelberg winnen. Wat een avontuur!

Ze zetten de tenten diep in het bos op, en dan kan de wedstrijd beginnen. Helaas kan er maar één de beste zijn. En is samenwerken dan geen beter en leuker idee dan ruzie maken?

Wel beste vriendjes, dat ontdekken jullie allemaal in een interactieve theatershow met alle favoriete Boboliedjes! Kom genieten, zingen en lachen! Met een beetje geluk mag je na de voorstelling zelfs samen met Bobo en z’n maatje het podium op.

Weet jij het antwoord op onderstaande vraag? Dan maak jij kans op gratis tickets voor de voorstelling van 18 mei om 13 uur in zaal Elckerlyc in Antwerpen.


Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Artikel 1 Telenet,waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (verder de Organisator genoemd), organiseert een actie zonder aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van 8 mei 2013 tot en met 12 mei 2013, 23u59

Artikel 2 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Bijkomende richtlijnen, bij voorbeeld op de Telenet website, vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

Artikel 3 De deelneming aan deze wedstrijd staat enkel open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, of met toestemming van de ouders of voogd indien minderjarig, en die woonachtig zijn in België) die op 5 mei 2013 over een Telenet klantennummer beschikken, met uitzondering van de Organisator van deze wedstrijd, de personeelsleden, de verkopers en de gezinsleden van de personeelsleden van de Organisator, en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

Artikel 4 De Organisatoren kunnen te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

Artikel 5 Om geldig deel te nemen moet de deelnemer 1 vraag correct beantwoorden. Daarnaast dient een schiftingsvraag ingevuld te worden.Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen (zelfs indien die meerdere accountnummers heeft). De winnaars zijn degenen die de kennisvraag correct en de schiftingsvraag juist of het meest benaderd hebben.

Artikel 6 De Organisator behoud zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Artikel 7 Prijzen verbonden aan deze wedstrijd: 

  • Iedere deelnemer heeft recht op maximum 6 tickets voor de Bobo show op zaterdag 18 mei 2013 om 13u00 in zaal Elckerlyc in Antwerpen.
  • Tickets zijn beperkt tot 6 per deelnemend gezin (per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen in gezinsverband).
  • De tickets worden nooit in contanten uitbetaald, mogen niet worden geruild noch (door)verkocht of aangeboden worden hiertoe.
  • Er worden max. 100 tickets verdeeld.
  • Telenet is niet aansprakelijk voor de verwerking, verzending of verlies van de tickets.

Artikel 8 De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

Artikel 9 Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daarmee verband houdend. Iedere deelnemer verbindt zich, door loutere deelname aan de wedstrijd, om deel te nemen aan een promotiecampagne rond deze wedstrijd, ook na afloop van de wedstrijd.

Artikel 10 Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

Elke klacht in verband met huidig wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar TELENET NV, t.a.v. de juridische dienst, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de Organisator zijn onherroepelijk.

Artikel 11 Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissingen zijn onherroepelijk en zonder verhaal.

 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Wie maakt kans op tickets voor de Bobo show op zaterdag 18 mei?

Deze wedstrijd is exclusief voor onze Telenet-klanten. Alle Telenet-klanten kunnen hun kans wagen om tickets te winnen voor de Bobo show.

2. Waar en wanneer gaat de Bobo show door?

De Bobo show vindt plaats op zaterdag 18 mei om 13u in zaal Elckerlyc in Antwerpen (Frankrijklei 85-87)

3. Kan ik extra tickets bestellen voor deze show?

We geven per winnaar max. 6 tickets weg. We willen zo veel mogelijk klanten gelukkig maken. Daarom kun je helaas geen extra tickets bestellen.

4. Er gaat iets mis als ik mijn Telenet-klantennummer ingeef. Wat nu? 

Iets mis…

5. Kan ik meerdere keren meedoen met mijn klantennummer?

Nee, we willen zo veel mogelijk klanten gelukkig maken. Hierdoor kun je per klantennummer dus ook maar 1 keer deelnemen aan de actie.

Lees meer over:

/