logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Filmfan? Dan heb jij vast een ongezouten mening over welke film dit jaar de Telenet-publieksprijs verdient. Op 14/09 reiken we opnieuw de Ensors uit op het Filmfestival van Oostende. Zit jij mee in de jury?

De dertiende editie van het Filmfestival van Oostende staat helemaal in het teken van ‘leading ladies’ en vindt plaats van 6 tot 14 september. Wil jij al in de stemming komen? Breng voor 19 augustus je stem uit voor de beste film van eigen bodem.

Engel

Regie: Koen Mortier

‘Engel’ portretteert de laatste 24 uur van het leven van de wereldberoemde wielrenner Thierry, wiens naam na een zware val en losbandig druggebruik in diskrediet werd gebracht. Tijdens zijn vakantie in Senegal ontmoet hij de prostituee Fay: het is liefde op het eerste gezicht.

Niet Schieten

Regie: Stijn Coninx

Bij de aanslag van de Bende Van Nijvel ziet de 9-jarige David hoe zijn ouders en zus neergeschoten worden. Hij blijft zwaargewond achter. Grootouders Albert en Metje vangen hun kleinzoon op en hebben de loodzware taak hun kleinzoon een toekomst te bieden …

Girl

Regie: Lukas Dhont

‘Girl’ kijkt binnen in het leven van de 15-jarige Lara die het wil maken als ballerina. Daarvoor trotseert ze de wereld, maar ook haar lichaam dat tegenstribbelt. Lara ondervindt dagelijks de spreidstand tussen de realiteit van haar mannelijke biologie en haar vrouwelijke identiteit.

De Collega’s 2.0

Regie: Jan Verheyen

De collega’s krijgen voor de zoveelste keer een nieuw diensthoofd. Heel gemotiveerd en met slogans uit een fout Amerikaans handboek wil hij een frisse wind door de groep laten waaien. En daarom trekken ze er samen een weekend op uit voor een teambuilding.

Trio

Regie: Matteo Simoni, Bruno Vanden Broecke, Ruth Beeckmans

Wim, boekhouder, neuroot en eenzaat worstelt al een tijdje met een depressie. Zijn halfbroer Gert probeert hem op te beuren met een niet zo alledaags cadeau. Lise, een grofgebekte escorte, maakt in Wim lang verloren gevoelens los. Maar ook Gert blijft niet onbewogen ...

Coureur

Regie: Kenneth Mercken

Mathieu ziet in zijn zoon een kans om zijn eigen mislukte wielerdromen waar te maken. Eenmaal volgroeid blijkt Felix een toptalent. Als nationaal beloftekampioen wil Felix het waarmaken in Italië. Maar de moordende concurrentie en zijn frêle gezondheid spelen hem parten …

HellHole

Regie: Bas Devos

Hellhole volgt 3 verschillende mensen in de maanden na de terroristische aanslagen in Brussel in maart 2016. Een Vlaamse arts, een jongeman van Algerijnse afkomst en een Italiaanse vrouw. De vraag die de stad lijkt te achtervolgen, overschaduwt hun leven: waar gaan we heen?

Nachtwacht, de poort der zielen

Regie: Gertjan Booy

Vladimir, Wilko en Keelin hebben reden tot feesten want hun vriend Vega mag eindelijk uit zijn boek komen. Maar het plezier is van korte duur, want de opperdemon Nemmeza beraamt snode plannen om over alle werelden te heersen. Kan de Nachtwacht dit duistere wezen stoppen?

Sinterklaas en de Wakkere Nachten

Regie: Stijn Coninx & Hugo Matthysen

Als Sint en Piet 's nachts over de daken wandelen, worden ze opgeschrikt door vreemde geluiden: belgerinkel, knallende ballonnen en zelfs gedrum. De hele stad ligt nacht na nacht wakker en de inwoners zijn kwaad op de Sint, omdat ze denken dat hij het lawaai veroorzaakt.

Urbanus: de vuilnisheld

Regie: Erik Verkerk & Joost Van den Bosch

De volwassenen van Tollembeek sluiten een deal met een duistere Rus: een jaar lang mag Igor gevaarlijk afval storten in Tollembeek in ruil voor grof geld. Urbanus grijpt dé kans om een knoert van een verlovingsring te kopen voor Juf Pussy.

Binti

Regie: Frederike Migom

De 12-jarige Binti droomt ervan een bekende vlogger te worden. Maar op een dag moet ze met haar papa vluchten voor de politie. Schuilend in een boomhut ontmoet ze Elias. Terwijl Binti Elias al vloggend helpt met zijn Red de Okapi Club, rijpt er bij haar een perfect plan.

Corgi

Regie: Ben Stassen

Wanneer de schattige puppy Rex zijn intrede maakt in Buckingham Palace, smelt het hart van de Engelse koningin. De deugniet wordt binnen de kortste keren de lievelingscorgi van het paleis. Tot grote afgunst van zijn beste vriend Charlie, die snode plannen smeedt ...

Maya: de honingspelen

Regie: Noel Cleary & Sergio Delfino 

Maya, Willy en hun insectenvriendjes zetten alles op alles om de eer van hun bijenkorf te verdedigen tijdens de jaarlijkse Honingspelen. Ze nemen het in verschillende proeven op tegen het team van Violet. Als ze de spelen verliezen, moet de korf de volledige honingoogst afstaan.

Étangs Noirs

Regie: Timeau De Keyser & Pieter Dumoulin

Jimi woont in de Lakense Modelwijk. Op een dag krijgt hij een pakje voor Sayenna, een vrouw die een blok verder op hetzelfde nummer woont. Wanneer Jimi het pakket wil afgeven, is ze niet thuis. Jimi besluit voor postbezorger te spelen, tot hij het pakket persoonlijk kan overhandigen.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond "Jij bepaalt wie de Telenet Publieksprijs krijgt!" (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 05/08/2019 (8u) tot en met 18/08/2019 (23.59u)

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op [URL wedstrijdwebsite of andere plek waar het formulier kan worden gevonden]. 

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zullen geen winnaars worden aangeduid. 

ARTIKEL 5 – De Prijs

Er kan geen prijs gewonnen worden.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op [URL wedstrijdwebsite] en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. 

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Lees meer over

/ /