logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Keuvelen over Saving Mr. Banks bij een theetje en gebakje

-

‘It's supercalifragilisticexpialidocious!’ Disney heeft een heel pak filmklassiekers, maar ‘Mary Poppins’ steekt er nog steeds met kop en schouders bovenuit. Hoe deze film op het witte doek tot leven kwam bleef een groot geheim.

Tot ‘Saving Mr. Banks’. Deze film, met Tom Hanks en Emma Thompson, kan je nu opvragen in Film à la carte in de TV-theek. Om je alvast warm te maken voor de wondere en fijne wereld van ‘Saving Mr. Banks’, geven we 2 BONGO bonnen weg voor een Zoete Zonde!

Mary Poppins: van boek naar film

In Disney’s ‘Saving Mr. Banks’ maken we voor de eerste keer kennis met het bijzondere, onbekende achtergrondverhaal van hoe Disney’s klassieker Mary Poppins op het witte doek tot leven kwam.

Tijdens zijn missie om de filmrechten te verwerven van het boek 'Mary Poppins' van P.L. Travers, stuit Walt Disney op een humeurige, onbuigzame schrijfster die er niet aan denkt om haar geliefde kinderjuffrouw ten prooi te laten vallen aan de Hollywoodmachine. Maar wanneer de boeken niet meer zo goed verkopen en geldgebrek om de hoek komt kijken, gaat Travers alsnog met tegenzin akkoord om naar Los Angeles af te reizen om te luisteren naar de plannen van Walt Disney.

I’ll have a tea, please.

Ben je helemaal weg van ‘Mary Poppins’ en Tom Hanks’ vertolking van Walt Disney in ‘Saving Mr. Banks’? Dan kan je daar met je beste vriend of vriendin honderduit over napraten tijdens een kopje thee en een gebakje. Wij maken twee duo’s supergelukkig met een Zoet Zonde Bongo bon!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Wedstrijd Win een Zoete Zonde BONGO bon"

 

Artikel 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

 

Artikel 2

Deelname aan de “Wedstrijd Win een Zoete Zonde BONGO bon " wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

 

Artikel 3

De wedstrijd loopt van 17/07/2014 tot 16/08/2014. Bij deze wedstrijd vallen 2 BONGO bons “Zoete Zonde” ter waarde van 19,90€  te winnen. Er zullen 2 winnaars zijn van 1 Bongo bon. De winnaars van de Bongo Bons zijn diegenen die de wedstrijdvraag correct beantwoorden en de schiftingsvraag correct of meest benaderd hebben. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

 

Artikel 4

De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigd binnen de week na het einde van de wedstrijd.

 

Artikel 5

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

 

Artikel 6

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

 

Artikel 7

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

 

Artikel 8

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

 

Artikel 9

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

 

Artikel 10

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

Artikel 11

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

 

Artikel 12

De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Lees meer over:

/ / /