logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Krijg gratis duotickets voor de Seriesdag van FFO


Filmfestival Oostende en Play More van Telenet brengen twee topseries naar de kust. Wil jij graag gaan kijken naar It’s Showtime of The Sinner? Registreer je gauw, want wij mogen 50 duotickets weggeven voor de Seriesdag!

Tijdens het jaarlijkse Filmfestival van Oostende staat niet alleen de betere cinema in de kijker. Ook fans van series komen er aan hun trekken tijdens de Seriesdag op zaterdag 16 september. Zij krijgen immers twee gloednieuwe topseries voorgeschoteld…

It’s Showtime
In deze nieuwe serie met een scenario van Bart De Pauw, is Kenny (22) vastberaden om het te maken in de showbizz. Er is maar één klein probleem: hij heeft absoluut geen talent. Telkens opnieuw onderneemt hij een moedige poging om zijn doorbraak te forceren. Vuurspuwen, talentenjachten en jaarmarkten: you name it. Maar of zijn talenten hem vooruithelpen in het leven… dat ontdek je tijdens de eerste 4 afleveringen tijdens de Seriesdag!

The Sinner

In ‘The Sinner’ pleegt Jessica Biel als jonge moeder steeds weer gewelddadige daden. Waarom? Dat weet ze zelf ook niet. Deze serie van Derek Simonds volgt haar en de inspecteur die de zaken onderzoekt. Het is een zoektocht door het verleden naar de redenen achter de vreemde, bloederige uitspattingen. Tijdens de Seriesdag kan je de eerste 2 afleveringen bekijken.

Gratis duotickets voor Seriesdag
Zin om de vertoning van ‘It’s Showtime’ of ‘The Sinner’ bij te wonen tijdens de Seriesdag van FFO? Registreer je dan gauw, want wij hebben 50 duotickets klaarliggen!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Titel van de wedstrijd"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2
Deelname aan de "Seriesdag Filmfestival Oostende" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3
De wedstrijd loopt van 28/08/2017 tot er 50 winnaars zijn. Bij deze wedstrijd vallen 50 duotickets te winnen. Er zullen 50 winnaars één duoticket winnen. De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigd binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Lees meer over:

/ /