logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Met het hele gezin naar 'Plop in de speelgoedwinkel'!


Weet jij hoe het huis van kabouter Plop heet? Dan mag jij misschien wel naar de Plopshow samen met je mama, papa en broer of zus. In ‘Plop in de Speelgoedwinkel’ ruilen Plop en zijn vrienden het kabouterbos voor de grote mensenstad.

In deze grote mensenstad is een speelgoedwinkel, met achteraan in een hoekje een klein kabouterdeurtje. Ga je daar door, dan kom je in een kabouterspeelgoedwinkel terecht met al het speelgoed waar je maar van droomt. Kabouters Plop, Lui, Klus en Kwebbel worden gevraagd om op de winkel te passen en twijfelen geen seconde. Zeker niet als ze daar een grote knuffelbeer vinden die kan praten en zingen.

Maar is deze beer echt zo lief als hij zelf beweert? Kunnen de kabouters in de grote mensenwereld hun mannetje staan? En slagen ze erin de speelgoedwinkel zonder problemen open te houden?

Speel mee met onze wedstrijd en ontdek het zelf in deze show vol muziek, dans, humor en kabouters!

****************

Deze wedstrijd is afgelopen. Onderstaande winnaars krijgen de tickets voor de Plopshow eerstdaags thuis toegestuurd:

Patricia B. uit Retie, Leen S. uit Bonheiden, Heidi S. uit Ranst, Katleen S. uit Hombeek, Kevin H. uit Kapellen, Luc C. uit Alken, Reinilde V. W. uit Herentals

Tina L. uit Herselt, Jenna D.C. uit Kessel, Karen S. uit Heusden-Zolder, Bjorn V.E. uit Balen, Yarne J. uit Paal, Ine B. uit Stokrooie, Robert J. uit Paal, Rudi S. uit Heusden-Zolder

Noah L. uit Nieuwkerke, Liesbeth, D.W. uit Tielt, Thomas L. uit Antwerpen, Evelyn H. uit Poperinge, Erwin C. uit Brasschaat, Stephanie B. uit Antwerpen, Maria M. uit Lovendegem

 

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Titel van de wedstrijd"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2
Deelname aan de "Plopshow" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3
De wedstrijd loopt van 11/10/2013 tem 15/10/2013, 23u59. Bij deze wedstrijd vallen tickets voor de nieuwste Plopshow 'Plop in de speelgoedwinkel' te winnen. Er zullen 100 tickets te winnen zijn, verdeeld over drie shows. We geven 30 tickets weg voor de voorstelling in Antwerpen, op zondag 27/10, 30 tickets voor de voorstelling op vrijdag 1/11 in Hasselt en 40 tickets voor de voorstelling in Gent op zaterdag 7/12.  De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigen binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Lees meer over:

/