logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Overleef jij in een wereld vol walkers? Doe de test!


Vergeet Bear Grylls en zijn ‘Ultimate Survival’! Dé survivaltest, da’s kunnen overleven in wereld die is overspoeld met Walkers. Hoe lang zou jij het uitzingen? Doe de test en misschien win je wel een goodie van The Walking Dead.

Als je ’s ochtends opstaat kan je het amper geloven, maar iedereen heeft ‘t op Facebook maar over één ding: ook de doden zijn vanmorgen opgestaan! En je bent zeker dat ’t geen grap is, want je ex-klasgenoot die normaal alleen foto’s post van baby’s en katjes, heeft het ook op haar wall gezet.

 

1. Wat is het eerste dat je doet?

a) Alle deuren en ramen barricaderen.

b) Naar buiten lopen om een selfie met een walker te maken, die verbreekt vast alle like-records!

c) Op zoek gaan naar je kat, want je beseft plots dat het arme beestje nog buiten zit.

 

Na een paar dagen is er nog steeds geen hulp opgedoken. Plots hoor je luid geknor. Nee, het is niet je kat die plots is opgedoken, maar je maag die dringend gevuld moet worden. Eten is er niet meer in huis, dus zit er maar één ding op: een sprintje trekken naar de supermarkt.

 

2. Proficiat, je bent heelhuids in de supermarkt geraakt. Wat doe je?

a) Je kar volladen met verse groenten en fruit, want Apocalyps of niet, je hecht belang aan gezonde voeding.

b) Alle conserven die je tegenkomt van de rekken graaien.

c) Je kar volladen met knoflook en lookbroodjes, daar hebben die walkers vast niet van terug!

 

Spanning alom: in de gang met diepvriesvoeding kom je een walker tegen! Vooruitziend als je bent, heb je gelukkig enkele wapens op zak.

 

3. Je staat oog in oog met de walker. En nu?

a) Je aarzelt niet en schiet hem door het hoofd.

b) Je doet alsof je neus bloedt en vraagt waar de scampi’s liggen.

c) Je probeert ‘m op te sluiten in een van de diepvriezers. Als er ooit een serum komt, kunnen ze die arme walker ontdooien en genezen.

 

Oef, je bent buiten geraakt. Maar op de parking van de supermarkt zie je hoe een van je vrienden in het nauw wordt gedreven.

 

4. Hoe sterk is de vriendschap?

a) Je neemt een risico en probeert hem te redden. Hij moet je tenslotte nog 20 euro.

b) Geen tijd voor liefdadigheid, je loopt weg zo hard als je kan.

c) Je hoeft niks te doen want het is geen volle maan, dan bijten walkers niet.

  

Je wordt op de hielen gezeten door een meute walkers. Ze hebben je in de richting van een bos gedreven.

 

5. De beste beslissing is:

a) Vuur maken, want je hebt het niet graag koud.

b) Je acteerkunsten bovenhalen en doen alsof je een boom bent in de hoop dat walkers geen schors lusten.

c) Blijven lopen tot je andere overlevers tegenkomt.

 

Win goodies van The Walking Dead

Vul in het vakje hieronder de juiste antwoordcombinatie op de vijf vragen in (bijvoorbeeld AABCA of BCABAB). Vul ook de schiftingsvraag in om kans te maken op goodies van The Walking Dead.

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "The Walking Dead: Overleef jij in een wereld vol walkers?"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2
Deelname aan de "The Walking Dead: Overleef jij in een wereld vol walkers?" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3
De wedstrijd loopt van 13/03/2015 tot en met 16/03/2015. Bij deze wedstrijd vallen goodies van The Walking Dead te winnen. Er zullen 6 winnaars zijn (één winnaar van de hoofdprijs: The Walking Dead Book hardcover + Wacky Wobbler + CD original soundtrack + mok; twee winnaars van de tweede prijs: Monopoly; 3 winnaars van de troostprijzen: Graphic Novel Vol. 1: Days Gone Bye + poster). De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigen binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Lees meer over:

/ / / /