logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Start het nieuwe cyclocross seizoen op de fandag van TFCT

-

Trek dit weekend je laarzen maar aan want we schieten met het TFCT het nieuwe cyclocrossfestijn op gang met een fandag voor de hele familie. De eerste 100 fans krijgen gratis drank- en eetbonnetjes. Vivaaa de cyclocross!

Wat

Fandag Telenet Fidea Cycling Team

Waar

Erpe Mere, parcours Steenbergcross

Wanneer

14/09/2014 12:00u

Meer info

Jullie hebben er even op moeten wachten, maar het seizoen veldrijden 2014-2015 staat eindelijk voor de deur. De troepen van Hans van Kasteren hebben er net een pittige stage opzitten in Sankt-Moritz en blaken van ambitie.

Vorig jaar was het goed raak met een goed gevulde prijzenkast, maar kunnen de renners nóg beter? Vraag het hen zelf op de fandag en scoor meteen een selfie met je favoriete renner. Tussen 12u en 13u stellen we live op groot scherm de nieuwe ploeg voor... Ken jij ze al allemaal?

En knarsen en haperen de fietstandwielen nog een beetje? Dan geven de TFCT-mechaniekers je fiets de pitstop van z'n leven. Optimale zadelhoogte en dito bandendruk, jij rijdt voor de prijzen op één van de vlakke of heuvelachtige fietstochten. Crossen met Tom, Bart, Jens of Daan op het parcours van de Steenbergcross, dit is jouw kans!

Doorheen de namiddag zijn er optredens van het Belaey Trails Team en kan je terecht op de standen van de TFCT-sponsors voor merchandising. Met z'n allen daarheen!

Registreer je snel via onderstaand formulier. De eerste 100 fans die zich inschrijven worden getrakteerd op gratis drank- en eetbonnetjes!

 

Win gratis drank- en eetbonnetjes

Consumptiebonnetjes gewonnen? Je ontvangt op donderdag 11 september (namiddag) een email!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Fandag Telenet Fidea Cycling Team"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2 
Deelname aan "Fandag Telenet Fidea Cycling Team" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3 
De wedstrijd loopt van 10/09/2014 tot 11/09/2014 (14:00h). Bij deze wedstrijd vallen 100 keer drie consumptiebonnetjes te winnen. Er zullen 100 winnaars zijn die 3 consumptiebonnetjes winnen. De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4 
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigen binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5 
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7 
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8 
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9 
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10 
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11 
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12 
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.