logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Uniek: beleef de AP van Broer in Ierland


Begin 2016 verovert de nieuwe Vlaamse film Broer de bioscoop. Maar jij kan ‘m al sneller kijken. Straffer nog: je kan een VIP-weekend in Ierland winnen met meet & greets met de acteurs, locatiebezoeken en de avant-première. Zin?

Broer is tegelijk een zwarte komedie, een noir familiedrama en een road-movie. Uitbater van een hotel-zonder-gasten Mark (Koen De Bouw) ontvangt avances van de steenrijke Ierse Grace (Alison Doody). Hij ontdekt dat ze niet voor hem zijn bedoeld, maar voor zijn broer Michiel (Koen De Graeve) met wie hij ruzie heeft. Mark geeft zich uit voor z’n broer en gaat op zoek naar wraak, maar ook naar geld en liefde. Na o.a. Hasta La Vista en Halfweg levert regisseur Geofrey Enthoven met Broer opnieuw een meesterwerk af. 

Beleef het debuut van Broer vanop de eerste rij

Beantwoord de wedstrijdvraag en misschien stap jij zaterdag 9 januari wel op het vliegtuig naar Ierland. Daar bezoek je samen met de cast enkele schilderachtige locaties en bekijk je Broer in avant-première. Zondag 10 januari vlieg je terug naar Antwerpen. De winnaar krijgt twee tickets voor deze unieke ervaring! Je moet minstens 18 jaar zijn en je kan de prijs niet ruilen of overdragen. 

Bekijk Broer bij Play

We blijven investeren in de Vlaamse film. Zo werd Broer mogelijk gemaakt dankzij de steun van STAP, een initiatief van Telenet om Vlaams talent te steunen. De film zal te zien zijn bij Play in de loop van 2016.

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "VIP-weekend Broer"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2
Deelname aan de "VIP-weekend Broer" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3
De wedstrijd loopt van 21/12/2015 om 14.00 uur tot en met 30/12/2015 om 12.00 uur. Bij deze wedstrijd valt 1 VIP-weekend voor 2 personen te winnen. Er zal 1 winnaar zijn die 1 VIP-weekend voor 2 van 09/01/2016 tot 10/01/2016 (een weekend vanuit Deurne naar Bantry in Ierland. Je vertoeft een heel weekend lang als VIP in het gezelschap van regisseur, acteurs en pers om de avant-première van 'Broer' mee te maken) wint. De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigd binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Lees meer over:

/ / /