logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Waan jezelf Iron Man!

-

Multimiljardair. Vrouwenverslinder. Genie. Superheld. Wie wil er niet Iron Man zijn? Er bestaat maar 1 Iron Man, maar je kunt natuurlijk wel heel dicht in de buurt komen. Om te beginnen door deel te nemen aan onze supercoole wedstrijd!

  • copyright Seasky.be

Unieke mix
Iron Man is eigenlijk net zoals wij, een mens van vlees en bloed. Hij onderscheidt zich van de rest van de mensheid door zijn unieke mix van bravoure, genialiteit, superioriteit en veel geld, heel veel geld. Over het geld en de genialiteit hoef je je deze keer geen zorgen te maken. Daar zorgen wij, samen met Disney en Seasky, de organisator van de spectaculaire hoofdprijs, voor. De superioriteit verwerf je door deze wedstrijd te winnen. Blijft over: lef.

Durf je...
Om mee te dingen naar onze hoofdprijs heb je serieus wat lef nodig. Durf je een middagje FlyboardenWaag dan snel je kans en beleef een uitzonderlijk en onvergetelijk avontuur. We geven ook 3 Iron Man-goody pakketten weg. Die zitten vol leuke hebbedingen, waaronder: een trolly suitcase, petjes, Tony Stark zonnebrillen, koptelefoons, en nog veel meer.

Waar wacht je op?

Iron Man, Iron Man 2 en Iron Man 3 kan je nu opvragen in de TV-theek in Film à la carte op je tv en op yelotv.be op je pc.

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement "Wedstrijd Iron Man 3"

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet".

Artikel 2 
Deelname aan de " Wedstrijd Iron Man 3" wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet-klant zijn. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet NV, Telenet verdelers, hun verkopers en de gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3 
De wedstrijd loopt van 28/08/2013 tot 28/09/2013. Bij deze wedstrijd vallen 4 prijzen te winnen. Er zal 1 winnaar zijn die de hoofdrpijs, een middagje Flyboarden, wint.
Winnaar 2 wint een trolly suitcase met Iron Man 3 goodies (ice cube tray, Tony Stark zonnebril, koptelefoon, USB flash drive, messenger bag, pet). Winnaar 3 en 4 winnen Iron Man 3 goodies (ice cube tray, Tony Stark zonnebril, koptelefoon, USB flash drive, messenger bag, pet). De winnaars zijn diegene die de wedstrijdvragen correct beantwoorden en de schiftingsvraag correct beantwoord of meest benaderd heeft. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.

Artikel 4 
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens (met inbegrip van zijn klantnummer) correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt verwittigd binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Artikel 5 
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7 
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8 
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9 
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Telenet de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door Telenet of een met Telenet verbonden onderneming wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten-en dienstenaanbod van Telenet. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Telenet verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10 
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11 
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 12 
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Lees meer over:

/