logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win duo-tickets voor de Formule 1 van Spa-Francorchamps

-

Wil jij graag eens naar een Formula 1 race gaan kijken? Dan heeft Play Sports fantastisch nieuws: in samenwerking met Spa Grand Prix geven we jou de kans om naar de race in Spa te gaan!

Als Play Sports abonnee geven we jou de kans om naar de race in Spa te gaan op 21, 22 én 23 augustus.

We geven nog een allerlaatste keer vijf duotickets weg in de Gold tribune. Het enige wat jij moet doen om er één te winnen, is het juiste antwoord geven op onze prijsvraag.
Daarnaast hebben we nog een leuke verrassing in petto voor één duo, maar daarover lees je hier later meer.
Het vierde en tevens laatste luik van deze wedstrijd loopt vanaf vandaag tot en met zondag 16 augustus! Mis deze allerlaatste kans niet om dit unieke event live bij te wonen.

Rio collection: 
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Reglement Play Sports ‘Win een duo-ticket voor de F1 race in Spa Francorchamps!’

 

ARTIKEL 1 

TELENET NV, gevestigd te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (verder “de Organisator” genoemd), organiseert een wedstrijd.

 

ARTIKEL 2 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

 

ARTIKEL 3 

De volgende personen kunnen deelnemen aan deze wedstrijd: natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben of met toestemming van de ouders / voogd indien minderjarig.

Deelname aan de wedstrijd verloopt via de Facebookpagina van Play Sports (https://www.facebook.com/PlaySports)  

De wedstrijd loopt van dinsdag 11 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015 om 23u59.

 

ARTIKEL 4 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

 

ARTIKEL 5 

De wedstrijd loopt van dinsdag 11 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015 om 23u59.

In die periode kunnen 5 Play Sports abonnees een duo-ticket winnen voor de F1 race in Spa Francorchamps.

Elke Play Sports abonnee kan tijdens de volledige duurtijd van de wedstrijd in totaal 1 duo-ticket winnen.

Om deel te nemen aan deze wedstrijd dien je eerst je klantnummer in te geven, zodat we kunnen nakijken of je wel degelijk Play Sports abonnee bent. Deelnemen kan via de Facebookpagina van Play Sports (https://www.facebook.com/PlaySports). De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag juist heeft beantwoord en wiens antwoord de schiftingsvraag correct of het meest benadert.

 

ARTIKEL 6 

De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

ARTIKEL 7 

Prijzen verbonden aan deze wedstrijd:

De wedstrijd loopt van dinsdag 11 augustus 2015 tot en met zondag 16 augustus 2015 om 23u59.

In die periode kunnen 5 Play Sports abonnees een duo-ticket winnen voor de F1 race in Spa Francorchamps.

Elke Play Sports abonnee kan tijdens de volledige duurtijd van de wedstrijd in totaal 1 duo-ticket winnen.

De winnaars van deze wedstrijd worden op woensdag 12 augustus 2015 geselecteerd en uiterlijk dinsdag 18 augustus 2015 persoonlijk verwittigd via e-mail. Tickets mogen niet doorverkocht of doorgegeven worden.

De prijzen kunnen niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs of diensten. Telenet is niet aansprakelijk voor de inhoud, werking of afhandeling van de prijzen.

 

ARTIKEL 8 

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

 

ARTIKEL 9 

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam en adres en foto alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daarmee verband houdend.

 

ARTIKEL 10 

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

Elke klacht in verband met huidig wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar TELENET NV, t.a.v. de juridische dienst, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de Organisator zijn onherroepelijk.

 

ARTIKEL 11 

Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissingen zijn onherroepelijk en zonder verhaal.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de Organisator zijn onherroepelijk.