logo_header

Telenet uit eerste hand

Menu
Category panel per category

Win één van onze criminele prijzen

-

Brute moorden, populaire gangsters en ongekende spanning. Ben jij te vinden voor een misdaadserie die de adrenaline door je lijf jaagt? You can’t refuse this offer. Speel mee en win geweldige prijzen.

Drink vino rosso zoals Don Corleone 

De kans is groot dat jij ‘The Godfather’ al hebt gezien: de maffiafilm der maffiafilms. Heb je deze klassieker gesmaakt? Dan kan je binnenkort misschien ook je lippen zetten aan één van de schandalig lekkere wijnen van de beroemde Francis Coppola winery. 

Proef de ‘ziti al forno‘ van Carmella Soprano

Aanschuiven aan tafel bij Artie Bucco of Carmella Soprano? Dat blijft voorlopig één van jouw culinaire fantasieën. Maar met een beetje geluk win je wel het ‘Sopranos Family Cookbook’. En kan je je zelf wagen aan de memorabele ‘pasta al forno’ of de ‘Manicotti met Ricotta’. 

Kijk door de ogen van een Napolitaanse maffioso

Hét modestatement van de betere maffioso, dat is ongetwijfeld de zonnebril. Wil jij ook onherkenbaar zijn, en in de huid kruipen van Ciro, één van de hoofdpersonages in ‘Gomorra’? (maar liefst ook niet te veel …) Waag je kans! 

Treed in de voetsporen van de Grenslanders

Weinig maffia in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen met West- en Oost-Vlaanderen. Maar daarom niet minder spanning in ‘Grenslanders’, de nieuwste thrillerserie van eigen bodem. Wie graag al eens het decor gaat spotten, trekt best een geschikte outfit aan.

 

Opgelet! Deze wedstrijden zijn niet geschikt voor gevoelige spelers.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - Inleiding

TELENET BVBA, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen (hierna de ‘Organisator’), organiseert een actie rond ‘Win één van onze criminele prijzen’ (hierna de ‘Wedstrijd’). De Wedstrijd loopt van 26/6/2019 (9u) tot en met 15/07/2019 (23.59u).

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Bijkomende richtlijnen vormen onderdeel van het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2 – Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 3 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor Telenet-klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit), met uitzondering van de medewerkers/agenten die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de Wedstrijd. Elke deelnemer kan slechts één maal aan de Wedstrijd deelnemen en kan dus per wedstrijd slechts éénmaal winnen.

De deelnemer moet al zijn verbintenissen t.a.v. de Organisator nagekomen zijn en mag geen betalingsachterstand hebben bij de Organisator.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – Verloop van de Wedstrijd

De deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen via het wedstrijdformulier op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSQ%2B8hOmkcywFJqgSuefuK%2Bycfx9_cXTuWvRTe2dkRXk25t1ENMtIxVHb_xEkvtZIYyZqBv0Y5YQC

Om geldig deel te nemen moet het volledige wedstrijdformulier worden ingevuld en verzonden. Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig.

Uit de deelnemers zal 1 winnaar worden aangeduid per wedstrijd (Grenslanders, Gomorra, The Sopranos, The Godfather).

De winnaars zijn zij die de kennisvraag correct beantwoorden en de schiftingsvraag het dichtst mogelijk benaderen. In geval van ex aequo wordt de winnaar uitgekozen die het eerst heeft deelgenomen.

De winnaars zullen op 17/07/19 worden bekend gemaakt via mail.

ARTIKEL 5 – De Prijs

Elke winnaar wint één van ondergenoemde prijzen:

-          Een wandeloutfit twv 1500eur dankzij AS Adventure

-          Een Bob Sdrunk Faith zonnebril

-          Drie flessen uit de beroemde Francis Coppola Winery

-          Het ultieme maffiosi-kookboek.

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs. De prijs is ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden. Ze mag evenmin worden doorverkocht aan derden. 

De prijs wordt ter beschikking gesteld via post.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard ook geleden in het kader van de Wedstrijd, behoudens in het geval van opzet of zware fout van de Organisator.

ARTIKEL 7 – Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op https://mkt.telenet.be/optiext/optiextension.dll?ID=QtSQ%2B8hOmkcywFJqgSuefuK%2Bycfx9_cXTuWvRTe2dkRXk25t1ENMtIxVHb_xEkvtZIYyZqBv0Y5YQC en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. 

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ARTIKEL 8 - Klachten

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar de Organisator, t.a.v. de juridische dienst, op het onder artikel 1 vermelde adres. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. 

ARTIKEL 9 - Varia

Deze Wedstrijd is geplaatst onder toezicht van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Lees meer over:

/ /